صفحه اصلی درباره ما زمینه فعالیت محصولات تماس با ما Contacts  

 

 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 5
 نام کاربری :

کلمه عبور :
ثبت نام در سایت 
 

 نتیجه نظرخواهی

 

استفاده از گاز طبیعی بعنوان یکی از بهترین منابع انرژی در حال گسترش می باشد.
با توجه به دوری نقاط مصرف از نقاط تولید و همچنین گستردگی شهرها ، استفاده از تجهیزات انتقال ، ایستگاههای افزایش و کاهش فشار و ... را اجتناب ناپذیر می نماید.
از آنجا که این تأسیسات تحت تأثیر عوامل محیطی و فرسودگی قرار می گیرند لذا نشتی گاز بخصوص از لوله های انتقال و توزیع مسئله ای است که توجه به آن به لحاظ ایمنی و جلوگیری از اتلاف این منابع اهمیت فراوانی دارد.
در پاسخگویی به این نیاز، "تجهیزات آشکارسازی نشتی گاز طبیعی" در دهه های اخیر توسعه یافته اند که عموماً بر مبنای آشکارسازی گاز متان که حدود 80% گاز طبیعی را تشکیل می دهد ساخته می شوند.

این "تجهیزات آشکارساز نشتی " بر اساس تکنولوژی های متفاوت کار می کنند که بسته به تکنولوژی بکار رفتۀ آنها برای آشکارسازی در خطوط انتقال ، خطوط توزیع شهری و یا تأسیسات مربوطه در ایستگاه ها بکار می روند.

کمپانی  PERGAM-SUISSE AG  تأمین  کنندۀ  تجهیزات آشکارسازی نشتی گاز طبیعی برای چندین کاربرد  مختلف  بشرح ذیل می باشد.

 


1- مدل ALMA قابل نصب روی هلی کوپتر مناسب برای آشکارسازی نشتی گاز طبیعی در خطوط انتقال گاز.
2- مدل SELMA قابل نصب روی اتومبیل برای آشکارسازی نشتی گاز طبیعی در خطوط انتقال مجاور شهرها و خطوط توزیع داخل شهرها
3- مدل LMm قابل حمل توسط فرد برای آشکارسازی نشتی گاز طبیعی در تأسیسات انتقال و توزیع و منازل مسکونی.
 

مشخصات فنی :
1- مدل ALMA :

 

                                                                                                                                

2- مدل SELMA :

 

 3- مدل LMm :