استخوان بندی “اتوماسیون ساختمان” یا “سیستم مدیریت ساختمان” , “BMS” توسط سخت افزارها شکل می گیرد. سخت افزارها شامل کلیه تجهیزات فیزیکی مورد نیاز جهت کنترل و مدیریت سیستم های موجود می گردد. می توان تجهیزات زیر را بعنوان اجزای اصلی سخت افزاری دارای ارتباط مستقیم با سیستم مدیریت ساختمان نام برد.

* تجهیزات کنترل روشناییLighting Control Equipments

* تجهیزات کنترل تاسیسات مکانیکیHVAC Control Equipments

* تجهیزات کنترل ترددAccess Control Equipments

* تجهیزات کنترل پرده های الکتریکیShutters Control

* تجهیزات کنترل آسانسورها و بالابرهاElevators and Scalators Control

پاسخ بدهید