پوشش ها و چترک های سیلیکونی

خدمات ما

پوشش ها و چترک های سیلیکونی

امروزه با توجه به افزایش آلودگی های محیطی ارتقاء مشخصات عایقی در تجهیزات الکتریکی به نحوی که قابلیت تحمل شرایط آلوده را داشته باشد یکی از ضرورت ها در تجهیزات الکتریکی می باشد.
پوشش ها و چتر کهای سیلیکونی یکی از موثرترین راهکارها در این خصوص می باشد
مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره های رایگان ما فرم زیر را  تکمیل نمایید و منتظر تماس ما باشید