همه پست ها

سخت افزار

سخت افزار

استخوان بندی “اتوماسیون ساختمان” یا “سیستم مدیریت ساختمان” , “BMS” توسط سخت افزارها شکل می گیرد. سخت افزارها شامل کلیه تجهیزات فیزیکی مورد نیاز جهت کنترل و مدیریت سیستم های موجود می گردد. می توان تجهیزات زیر را بعنوان اجزای اصلی سخت افزاری دارای ارتباط مستقیم با سیستم مدیریت ساختمان نام برد. * تجهیزات کنترل روشناییLighting Control Equipments * تجهیزات کنترل تاسیسات…

ادامه مطلب

نرم افزار ها

نرم افزار ها

نرم افزارها Software نرم افزارها نقش اصلی را در یک سیستم مدیریت ساختمان ایفا می نمایند. بطور کلی می توان نرم افزارها را از لحاظ ایفای نقش به چند بخش تقسیم نمود.  * نرم افزارهای پیکره بندی سخت افزارها و برنامه ریزی   * نرم افزارهای رابط انسان-ماشینHMI    * نرم افزارهای گزارش گیری 

ادامه مطلب